ติดต่อเรา

สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
 
โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4736
โทรสาร 0-2564-6332
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/tcma
 


Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม