สมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกประเภท

 1. สิทธิในการได้รับส่วนลด 10% สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จัดโดย สมาคมฯ
 2. สิทธิในได้รับวารสารวิชาการของสมาคมฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. สิทธิในการได้รับ Password สำหรับการเข้าสู่ส่วนเฉพาะสมาชิก

 

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม ฯ

 1. สมาชิกสามัญ
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 1,200 บาท หรือค่าบำรุงสำหรับนิติบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 6,000 บาท
 2. สมาชิกสมทบ
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 300 บาท
 3. สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสีย
  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
  ค่าบำรุงสำหรับบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 5,000 บาท หรือค่าบำรุงสำหรับนิติบุคคลเป็นรายปี ๆ ละ 25,000 บาท
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 


Platinum Sponsor

Gold Sponsor

เอกสารแนะนำสมาคม